Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Marije Zwiers-Leeverink
Secretaris: Lena Minnema-Blaauw
 Penningmeester: Anja van der Schoot
Algemeen bestuurslid: Vacature
Algemeen bestuurslid: Vacature